Handskriftsdatabasen

Ingmar Bergman har donerat sitt personliga arkiv från 65 års konstnärlig verksamhet omfattande hand- och maskinskrivna manuskript, brev, produktionshandlingar, fotografier från filmer och teateruppsättningar. Stiftelsen Ingmar Bergman har också erhållit Ingmar Bergmans tillgängliga upphovsrätt för manuskriptsamlingen.

För att skydda och bevara de unika ömtåliga handskrifterna har i samarbete med Kungl. biblioteket omkring 50 000 manuskriptsidor digitaliserats och utgör det digitala arkivet. Det digitala arkivet med upphovsrättsskyddat material finns tillgängligt för forskning på lässtationer i Svenska Filminstitutets bibliotek.

Ingmar Bergman anger i sitt gåvobrev att samlingarna kan ställas till förfogande för forskare och välrenommerade skribenter. Tillståndsansökan kan göras via vårt ansökningsformulär.

Manuskript, handlingar och fotografier relaterade till Ingmar Bergmans produktioner och författarskap samt brev är sökbara i databasen.

Arkivschema finns som pdf-fil.

Handskriftsdatabasens fyra sökformulär

Väljs genom att klicka på rubrikerna högst upp på sidan.

Sök dokument

Innehåller åtta sökfält. Två fält kommenteras här:
  • Ämnesord hämtas från lista. För att särskilja manuskript av Ingmar Bergman har nedanstående ämnesord använts.
    • Handskrifter – alla handskrivna manus, utkast, fragment
    • Arbetsmanus – maskinskrivna manus med handskrivna tillägg och ändringar
    • Regimanus – bearbetade maskinskrivna manus med handskrivna tillägg och scenerier
  • Verk kopplat till dokument innehåller originaltitlar till scenteater, opera, radioteater, tv-film och biograffilm samt utländska distributionstitlar till filmer

Sök Person/Institution

Visar om referenser finns till både dokument och brev.

Sök Brev

För att söka brev till eller från Ingmar Bergman klicka på länken Sök Ingmar Bergman.[Bergman, Ingmar] inom klammer som avsändare eller mottagare visar att breven besvarats för hans räkning.

Fritextsök

Omfattar uppgifterna i fälten Dokumenttitel och Kommentar.

2002 konstituerades Stiftelsen Ingmar Bergman av Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Kungliga Dramatiska Teatern AB, AB Svensk Filmindustri och Sveriges Television AB. Ingmar Bergmans arkiv upptogs 2007 på UNESCOS Memory of the World Record, en förteckning över arkiv och dokument som bedömts vara av värde för hela mänskligheten att bevara.

Vem har tillgång till arkivet?

Enligt Ingmar Bergmans gåvobrev får samlingarna ställas till förfogande för forskare och välrenommerade skribenter. För tillgång till Ingmar Bergmans Arkiv krävs en av Stiftelsen Ingmar Bergman godkänd Tillståndsansökan. Arkivmaterialet kan därpå studeras i Svenska Filminstitutets bibliotek. Inget material, ej heller kopior, får lämna biblioteket. Övriga bestämmelser framgår av Tillståndsansökan.

unesco-bergman